Nezapomeňte si zaplacené úroky odečíst z daní

Nezapomeňte si zaplacené úroky odečíst z daní

16.1.2012 - Hypoteční banky a stavební spořitelny v těchto dnech rozesílají svým klientům oznámení s vyčíslenou sumou zaplacených úroků z úvěrů na bydlení. Podle odhadů ministerstva financí možnost odpočtu zaplacených úroků každoročně využívá 800 000 klientů bank. Daňová úspora může v závislosti na výši úvěru činit až desítky tisíc korun.

Jednou z forem státní podpory bydlení je možnost odpočtu zaplacených úroků od základu daně z příjmů fyzických osob. Ministerstvo financí se v úvodu roku v rámci úsporných opatření zabývalo myšlenkou snížení limitu odpočtu zaplacených úroků na 80 000 Kč. Nakonec k této změně nedošlo, takže i nadále platí, že po splnění podmínek odečitatelnosti lze ze základu daně z příjmů odečíst sumu úroků až do výše 300 000 Kč ročně. Při stávající 15% sazbě daně z příjmů může daňová úspora činit až 45 000 Kč.

Sumu zaplacených úroků není většinou nutné složitě počítat. Banky oznámení o výši zaplacených úroků posílají automaticky vždy na začátku roku. Zaplacené úroky je možné uplatnit buď při podání daňového přiznání, nebo u zaměstnanců může zápočet úroků provést zaměstnavatel v ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob. V takovém případě je však nutné bankou rozesílané oznámení o zaplacených úrocích zaměstnavateli předložit nejpozději do konce února.
Aby mohl klient uplatnit odpočet úroků od základu daně, musí úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéka řešit otázku bydlení. Zároveň také platí, že žadatel o úvěr musí danou nemovitost vlastnit a užívat ke svému trvalému bydlení, nebo bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Úroky z úvěru je možné si odečíst i v případě koupě pozemku, podmínkou je, aby se na pozemku začalo stavět nejpozději do 4 let.

Poznámka: odpočet úroků od základu daně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Autor: Ing

Libor Ostatek

odebírat zprávy