Průměrná výše hypotéky k hodnotě nemovitosti se ve Velké Británii v říjnu zvýšila

Průměrná výše hypotéky k hodnotě nemovitosti se ve Velké Británii v říjnu zvýšila

14.12.2010 - Po dlouhé době dosáhla průměrná výše hypotéky k hodnotě nemovitosti (LTV) ve Velké Británii hranice 80%. A to u nových klientů kupujících si nemovitost, kdy v říjnu došlo k meziměsíčnímu zvýšení z 76% na 80% LTV. Právě UK byla jednou ze zemí, kde došlo k zastavení hypoték na 100% LTV a od roku 2008 docházelo ke stagnaci výše LTV, které se poslední více než dva roky pohybuje kolem hodnoty 75%. 

Hypotéky s vysokým LTV (od 80% do 100%) byly nejvíce redukovány s příchodem globální finanční krize. Banky zpřísňovaly podmínky poskytnutí, na některých trzích došlo k zastavení poskytování těchto hypoték úplně anebo jejich výraznému zdražení. U nás je politika bank obdobná, nedošlo však k zastavení poskytování 100% hypoték, ty poskytuje aktuálně bez dodatečných omezujících podmínek 6 bank. Nicméně průměrné LTV není u nás vyšší než například ve Velké Británii anebo okolních státech. Průměrné LTV se bude v letošním roce v ČR pohybovat v rozmezí okolo hodnoty 77% až 80%. Přesnou statistiku banky nezveřejňují, nicméně vycházíme ze zkušenosti naší spolupráce se všemi bankovními subjekty a statistického vzorku několika tisíc obchodů, které pro jednotlivé banky ročně sjednáme. I když na našem trhu jsou 100% hypotéky v nabídce, není náš průměr LTV prakticky rozdílný od trhu UK, což ukazuje, že lidé se do vysokých závazků neženou a jsou více obezřetní než před vypuknutím globální finanční krize.

Libor Ostatek

odebírat zprávy