Mezi regiony se prohlubují rozdíly v dostupnosti bydlení

Mezi regiony se prohlubují rozdíly v dostupnosti bydlení

4.7.2013 - Minimální změny v průměrných cenách bytů a úrokových sazbách hypoték se odrazily ve stagnaci celorepublikových indexů dostupnosti bydlení. Nicméně pod povrchem na úrovni krajů dochází k prohlubování rozdílů mezi Hlavním městem a příhraničními regiony. 

Index dostupnosti bydlení (IDB)
Celorepublikový index dostupnosti bydlení, který vyjadřuje, jak velkou část příjmu domácnosti vynaloží průměrná česká domácnost na splátku hypotéky, v červnu zopakoval květnový výsledek na úrovni 29,3 %. Příčinou stagnace je červnové zamrznutí úrokových sazeb hypoték, ale i indexu cen bytů. Průměrná cena bytů podle statistik portálu realityčechy.cz v červnu činila 1 700 000 Kč.

Stejně jako v předchozím měsíci mnohem zajímavější vývoj sledujeme na regionální úrovni, kde v polovině krajů došlo k meziměsíčnímu zlepšení dostupnosti bydlení a největší posun zaznamenal Karlovarský kraj (-0,8 p.b.) a Plzeňský spolu s Moravskoslezským (pokles indexu o 0,6 p.b.).  Zbývajících 7 krajů naopak vykázalo zhoršení dostupnosti bydlení, přičemž nejvíce index narostl v Praze - z květnových 54,4 % na 55,2 %. Nůžky mezi hlavním městem a Ústeckým krajem se tím opět rozšířily a rozdíl v tuto chvíli činí 42,7 procenta. Historicky největší rozdíl však tyto regiony dosahovaly v lednu 2009. Tehdy to bylo plných 75,2 %.

Mezi regiony s dlouhodobě nejlepší dostupností bydlení i nadále patří Vysočina, Moravskoslezský kraj a především Ústecký kraj. Ve všech těchto krajích index v uplynulém měsíci prolomil dosavadní minima, takže dostupnost bydlení zde nikdy před tím nebyla lepší. Statisticky například ústeckým domácnostem splátka hypotéky v tuto chvíli ukrajuje z rodinného rozpočtu 12,5 procenta. Na opačném konci je potom Praha, Jihomoravský kraj a Královehradecký kraj, kde index díky rostoucím cenám bytů v meziročním srovnání narostl o nebývalých 3,3 p. b.
 
Index návratnosti bydlení (INB)
Stagnaci vykazuje i index návratnosti bydlení, který vyjadřuje, kolikanásobek čistého ročního příjmu musí průměrná česká domácnost vynaložit na pořízení bytu v předem definovaném standardu. Podle těchto statistik červen uzavřel s návratností bydlení na úrovni 4,42 roku. 

Mezi regiony s nejlepší návratností bydlení dlouhodobě patří Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Vysočina. Na opačném konci je potom Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj a Praha.

Luboš Svačina