Praha čelí prudkému zhoršování dostupnosti bydlení

Praha čelí prudkému zhoršování dostupnosti bydlení

16.10.2014 - Rekordně levné hypotéky usnadňují pořízení vlastního bydlení. Průměrná česká domácnost nyní na splátku hypotečního úvěru vynakládá méně než 1/3 svého čistého příjmu. Prvenství v žebříčku regionů s nejlepší dostupností bydlení dlouhodobě patří Ústeckému kraji. K prudkému zhoršování dostupnosti bydlení však dochází v Praze, kde ceny bytů meziročně vzrostly o 670 000 Kč.

Sazby hypoték v září spíše stagnovaly. Index průměrných nabídkových úrokových sazeb hypoték klesl meziměsíčně 2 setiny procentního bodu a posunul dosavadní rekordní minimum na 2,56 %. Oproti tomu průměrná cena bytů vzrostla ze srpnových 1,8 mil. Kč na 1,81 milionu. Titulní index dostupnosti bydlení (IDB), vyjadřující jak velkou část čistého příjmu musí domácnost vynaložit na splátku hypotéky, v září vzrostl z 30,1 % na 30,3 %.

Meziročně je nyní míra dostupnosti bydlení srovnatelná. Loni touto index dosahoval hodnoty 30,6 % a rekordní minimum dosažené v dubnu 2013 leží jen o 1 procentní bod níže. Stále tedy přetrvává příznivá situace pro pořízení bydlení. Důkazem budiž srovnání s obdobím před pěti lety, kdy index dostupnosti dosazoval téměř 50ti procent (9/2014: 46,6%). Jinými slovy domácnosti tehdy za měsíční splátku hypotéky vynakládaly zhruba polovinu čistého měsíčního příjmu. Nyní je to necelá třetina.

Dostupnost bydlení Praha

Žebříčku regionů s nejlepší dostupností bydlení dlouhodobě kraluje Ústecký a Moravskoslezský kraj. Pod 20% hranicí se dlouhodobě pohybuje také kraj Vysočina a nyní do této skupiny regionů nově přibyl také Liberecký kraj. Hodnota indexu dostupnosti bydlení zde během uplynulého měsíce klesla z 20,6 % na 19,3 %. Příčinou tohoto poklesu je dlouhodobý propad průměrných cen bytů, který se aktuálně zastavil na 1,07 milionech korun. Přitom ještě loni v září průměr za Liberecký kraj činil 1,30 milionu korun.

Opačný extrém představuje Praha, kde průměrná cena bytu meziměsíčně vzrostla o dalších 170 000 Kč na 4,38 milionu korun. V meziročním srovnání průměrné ceny bytů v hlavním městě povyskočily o 670 000 Kč a index dostupnosti bydlení zde dosahuje vysoce nadprůměrných 67,9 %, tedy více než dvojnásobku celorepublikového průměru. 

Index návratnosti bydlení vystoupal v Praze nad 10násobek ročního příjmu
Index návratnosti bydlení vyjadřující kolikanásobek čistého ročního příjmu musí průměrná česká domácnost vynaložit na pořízení bytu v předem definovaném standardu. Na rozdíl o indexu dostupnosti bydlení do výpočtu tohoto ukazatele nevstupují náklady na úvěrové financování.

Vzhledem k nárůstu průměrných cen bytů vzrostl v září i index návratnosti bydlení. Jeho aktuální hodnota činí 4,74. Jinak řečeno, průměrná česká domácnost musí nyní statisticky na pořízení bytu v ceně 1,81 mil. Kč (průměr ČR za všechny byty) vynaložit zhruba 4,7násobek ročního příjmu. Oproti rekordnímu minimu dosaženého v září 2012 (INB 9/2012: 4,35) je nyní hodnota indexu o pouhé 4 desetiny výše.

Návratnost bydlení Praha

Vývoj indexu návratnosti bydlení kopíruje vývoj průměrných cen bytů. Ve statistikách se tudíž projevil raketový nárůst cen v hlavním městě. Během jediného roku zde došlo k prodloužení návratnosti bydlení o více než rok a index se rychle přibližuje hodnotám roku 2009. Na pořízení průměrného bytu tamním domácnostem již nestačí ani 10násobek čistého ročního příjmu. Mezi regiony s nejlepší návratností bydlení dlouhodobě patří Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj a Vysočina.

Kombinace rekordně levných hypoték a pozvolna rostoucích cen bytů představují optimální příležitost pro pořízení vlastního bydlení. Před pěti lety průměrná česká domácnost vynaložila na splátku hypotéky bezmála polovinu svých čistých měsíčních příjmů. Nyní je to zhruba 30%. Ve zbývajících měsících letošního roku očekáváme, že úrokové sazby hypoték budou hledat své úrokové dno, což bude mít pozitivní efekt na cenu financování vlastního bydlení. Druhou složkou míry dostupnosti bydlení jsou ceny bytů, kde pozorujeme velkou roztříštěnost. Obecně však lze říci, že spolu s ekonomickým oživením ceny zejména ve větších městech porostou a míra dostupnosti bydlení se bude pozvolna vracet do dlouhodobého průměru.

Luboš Svačina